Golden Visa Info / Spanje

Golden Visa Info / Spanje

ESSENTIËLE REGELS VAN HET SPAANSE GOUDEN VISUM:

 • De minimale investering moet minimaal € 500.000 zijn.
 • Investeringen kunnen worden gespreid over meerdere panden voor een totale koopsom van minimaal € 500.000.
 • U kunt uw investering doen via een buitenlands bedrijf als u kunt aantonen dat u de meerderheid van dit bedrijf bezit.
 • Spaanse verblijfsvisa kunnen worden afgegeven aan de directe familie, inclusief echtgenoot of niet-gehuwde partners.
 • Spaanse verblijfsvisa kunnen worden afgegeven aan kinderen tot 18 jaar, economisch afhankelijke volwassen kinderen en economisch afhankelijke ouders. Omvat ook kinderen ouder dan 18 jaar die vanwege gezondheidsproblemen objectief niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.
 • Het Spaanse visum hoeft niet binnen vijf jaar te worden verlengd.
 • Aangezien er geen wet is op minimumverblijf is het niet nodig om fiscaal inwoner te zijn.
 • Het visum biedt toegang tot onbeperkt reizen in de Schengenvisumlanden van de EU
 • De eerste kaart wordt uitgegeven voor twee jaar, maar de volgende 5 jaar als de investering wordt vastgehouden.
 • U en uw gezin die onder het Gouden Visum vallen, hebben het recht om vanaf de eerste dag in Spanje te werken.
 • Weigering van een Spaans investeringsvisum zal meestal alleen worden gerechtvaardigd door een onrein strafblad.
 • De aanvrager moet kunnen aantonen dat hij/zij in de eerste twee jaar ten minste eenmaal naar Spanje is gereisd en in de drie daaropvolgende jaren nogmaals.
 • Een aanbevolen advocaat zorgt voor de aanvraag voor verblijf en het volledige Golden Visa-programma, verblijf voor het gezin, enz. De totale kosten hiervoor bedragen € 1.500 + 21% BTW.

DE AANVRAGER MOET AAN DE VOLGENDE EISEN VOLDOEN:

 • Niet illegaal spaans grondgebied te zijn binnengekomen of er illegaal te hebben verbleven.
 • Moet 18 jaar of ouder zijn.
 • Niet de toegang tot een van de Schengenlanden te zijn geweigerd.
 • Zorg voor een openbare of particuliere ziektekostenverzekering die gemachtigd is om in Spanje te werken.
 • Over voldoende economische middelen beschikken om de kosten van levensonderhoud voor persoonlijk en gezin te dekken.
 • Bewijs van de investering moet worden gedaan via een register van eigendomscertificaat dat de eigendom bevestigt. Of, als de eigendomstitel nog niet is geregistreerd, via een kopie van de openbare verkrijgingsakte en bewijs van indiening van de akte in het register.
(0) (0)
+34 951 074 160 ‎+34 683 236 214
Onze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door de website te gebruiken, bevestigt u dat u het gebruik van cookies accepteert in overeenstemming met ons privacybeleid.   Kom meer te weten